Welkom

Leuk dat je interesse hebt in ‘De Lunch Ede’. Wij zijn een vaste kerngroep mensen die organisatie handen en voeten geven. Wij zijn ook mensen die regelmatig te vinden zijn op onze activiteiten en wij zijn ook mensen die soms komen buurten. Dat maakt alles bij elkaar De Lunch tot wat het is. Daarnaast zijn er ook mensen in ons netwerk die nauwelijks komen, maar de lunch een warm hart toe dragen. Zij hebben goede ervaringen met De Lunch en zijn vaak op hun manier hetzelfde bezig. Dit netwerk beschouwen we als familie van De Lunch. In ons netwerk willen we ook met hen het contact onderhouden en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

De onderlinge wederkerige relaties zijn de basis van De Lunch. Met elkaar zijn we een groep mensen die vanuit ons contact bezig is met zingeving. Zingeving is voor ons samen op zoek zijn, inspiratie ontvangen of zin vinden om zo betekenis te kunnen geven aan het alledaagse leven. Zin heeft voor ons onder meer te maken met van waarde zijn, genieten van het smakelijke/mooie, omgaan met het pijnlijke, groei van karakter, ontwikkelen van talentenvinden van bestemming, doen van het goede. Ieder mens is voor ons een uniek getalenteerd individu en daarnaast ook een relationeel levend wezen. Daarom proberen we ook regelmatig al dan niet georganiseerd met elkaar op te trekken. Dat blijft altijd weer een uitdaging 😉

We beseffen dat er vele inspiratiebronnen van zin zijn. Het christelijk geloof heeft hierin voor ons een centrale rol. Deze rol is voor ons van waarde gebleken, maar zeker niet statisch en altijd open voor ontwikkeling en groei. We willen niet onze oude stokpaardjes berijden, want er is nog zoveel nieuws om te ontdekken. Hierin kunnen we veel van elkaar leren. Op die manier willen we een netwerk van mensen zijn die individueel en samen leren om een positieve bijdrage in onze omgeving te zijn. Zo willen we met De Lunch voeding geven voor gezonde groei!

Vanuit deze relaties zijn er ook concrete activiteiten ontstaan. Zo komen we iedere tweede en vierde zondag bij elkaar in gebouw ‘De Ericahorst’, Proosdijerveldweg 55. Daar ontmoeten we elkaar en hebben we in diverse groepen gesprekken over thema’s rondom zingeving. Iedereen die wil deelnemen is welkom. Je hoeft er niet christelijk voor te zijn of bij een kerk te horen. De gesprekken gaan over thema’s uit het leven gegrepen en zijn voor bijna iedereen herkenbaar. De gesprekken in de diverse groepen worden ook verschillend benaderd. Je kunt kiezen bij welke groep je aanschuift. Een groep benaderd het thema vanuit eigen ervaring en herkenning bij anderen, om zo elkaar te inspireren. Een andere groep benaderd het thema ook vanuit de ervaring, maar zoekt ook inspiratie vanuit christelijke bronnen. Er zijn ook mogelijkheden voor meer creatieve verwerking van de thema’s. We sluiten het samenzijn af met een lunch. Daar komt onze naam vandaan.

Afhankelijk van hoe betrokken je kunt of wil zijn en of er plek vrij is, zijn er ook andere mogelijkheden voor contact en uitwisseling. Zo is er regelmatig een filmavond, een Bijbelgroep en organiseren we onze ‘fun-activiteiten’.  Daarnaast is het ook mogelijk om in ons bredere netwerk in Ede betrokken te raken bij concrete buurtactiviteiten of kunnen we betrokken raken bij activiteiten die je zelf wil ondernemen. Zingeving en betrokkenheid in de omgeving is iets wat we met elkaar nastreven.

Je bent welkom om vrijblijvend langs te komen. Dat kan dus iedere tweede en vierde  zondagochtend van de maand vanaf 10.00 uur  in gebouw ‘de Ericahorst’. En/of spreek doordeweeks af met een ‘stamgast’ van ‘De Lunch’.  Mail ons gerust!

img_9405

Advertenties